Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Yüksek Lisans

 

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

PDF olarak indirmek için tıklayınız

 

ZORUNLU DERSLER

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

E

ZT-5044

Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

FBE

Seminer

İlgili Öğretim Üyeleri

0

2

1

7,5

FBE

Uzmanlık Alan Dersi

İlgili Öğretim Üyeleri

8

0

8

30

 

SEÇMELİ DERSLER

 GÜZ YARIYILI

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

E

ZT-5003

Hayvan Yetiştirmede Temel ve Güncel Konular

Prof. Dr. Feyzi UĞUR
Prof. Dr. Aynur KONYALI
Doç. Dr. Ali KARABAYIR
Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-5005

Tarımda Bilimsel Araştırma Kavramı

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-5007

Hayvan Davranışları

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Prof. Dr. İsmail Yaman YURTMAN

3

0

3

7,5

ZT-5009

Sürü Sağlığı ve Hijyeni

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI

3

0

3

7,5

ZT-5013

Yem Toksinleri ve Toksikolojisi

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

3

0

3

7,5

ZT-5015

Yumurta Tavuğu Yetiştirme ve Yumurta Bilimi

Doç. Dr. Ali KARABAYIR

3

0

3

7,5

ZT-5017

Hindi, Bıldırcın, Devekuşu, Keklik ve Sülün Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Ali KARABAYIR

3

0

3

7,5

ZT-5019

Rasyon Optimizasyonu

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

3

0

3

7,5

ZT-5021

Örnekleme Metotları

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-5023

Regresyon Analizi

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-5025

Sığır Yetiştirmede Gelişmeye Yönelik Uygulamalar

Prof. Dr. Feyzi UĞUR

2

2

3

7,5

ZT-5027

İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

2

2

3

7,5

ZT-5033

Hayvan Islahı Uygulaması

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

3

0

3

7,5

ZT-5035

Süt Sığırlarının Beslenmesi

Prof. Dr. İsmail Yaman YURTMAN

3

0

3

7,5

ZT-5037

Gebelik ve Doğum

Prof. Dr. Aynur KONYALI

3

0

3

7,5

ZT-5039

Hayvan Yetiştirme ve İklim İlişkileri

Prof. Dr. Aynur KONYALI

3

0

3

7,5

ZT 5041

Hayvan Beslemede Labaratuvar Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Hande Işıl AKBAĞ

3

0

3

7,5

ZT 5043

Kuzu ve Oğlakların Beslenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hande Işıl AKBAĞ

3

0

3

7,5

ZT-5045

Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sürdürülebilirliği I

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-5047

Ruminantların Beslenme ve Metabolik Hastalıkları ve
Korunma Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Baver COŞKUN

2

2

3

7,5

ZT-5049

Evcil Hayvan Fizyolojisi ve İmmünolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Baver COŞKUN

2

2

3

7,5

 

BAHAR YARIYILI 

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

E

ZT-5002

Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

3

0

3

7,5

ZT-5006

Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları ve Zoonozlar

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI

3

0

3

7,5

ZT-5010

Et Tavukçuluğunda Modern Yetiştirme Teknikleri

Doç. Dr. Ali KARABAYIR

3

0

3

7,5

ZT-5012

Hayvan Refahı

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Prof. Dr. İsmail Yaman YURTMAN

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-5014

Buzağı, Oğlak ve Kuzu Yetiştirme Programları

Prof. Dr. Feyzi UĞUR

3

0

3

7,5

ZT-5016

Yem Mikrobiyolojisi ve Mikrobiyaller

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

3

0

3

7,5

ZT-5018

Memeli Endokrinolojisi

Prof. Dr. Aynur KONYALI

3

0

3

7,5

ZT-5024

Parametrik Olmayan İstatistik Metotlar

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-5026

İstatistik Paket Programları

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-5030

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulamaları

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-5032

Hayvan Sağlığında Ölçme ve Değerlendirme

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

3

0

3

7,5

ZT-5034

Sürü Yönetimi

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-5036

Süt Keçilerinin Beslenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hande Işıl AKBAĞ

3

0

3

7,5

ZT-5038

Süt Koyunlarının Beslenmesi

Prof. Dr. İsmail Yaman YURTMAN

3

0

3

7,5

ZT-5040

Döl Erme ve Yönetimi

Prof. Dr. Aynur KONYALI

3

0

3

7,5

ZT-5042

Üreme Etkinliğini Arttırma Yöntemleri

Prof. Dr. Aynur KONYALI

3

0

3

7,5

ZT-5048

Evcil Hayvan Zararlıları

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

3

0

3

7,5

ZT-5046

Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sürdürülebilirliği II

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

 

DERS İÇERİKLERİ

ZT-5002 Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar: Hayvansal üretimin sürdürülebilir ve
ekonomik bir uğraşı olmasında beslemenin rolü ve taşıdığı önemi irdelemeyi amaçlayan ders,
temel olarak hayvan besleme disiplinindeki mevcut birikim ve gelişmeler ile geleceğe yönelik
ilgi odaklarının şekillenmesinde etkili faktörler arası ilişkiler. Çiftlik hayvanlarında besin
madde gereksinimlerinin belirleyen temel unsurlar, beslemenin üretim fizyolojisi ve
metabolizma ile olan ilişkileri, çevresel koşullar ve besin madde gereksinimleri arasındaki
etkileşimleri içeren genel giriş kısmının takibinde aşağıdaki ana başlıklar üzerindeki
değerlendirmeler. Kaynakların etkin kullanımı, hayvansal üretimin sürekliliği açısından
gerekli kaynaklardaki değişimler ve bunlar üzerindeki etkili faktörler, kaynakların etkin
kullanımı açısından yem üretimi, işleme, muhafaza ve kullanım zinciri içerisinde
yapılabilecek uygulamalar ve konuya ilişkin öngörüler, besleme hayvan sağlığı ve refahı arası
ilişkiler, hayvansal üretimde verimlilik unsuru olarak sağlık/hayvan refahı ve besleme arası
ilişkiler, yapılabilecekler ve öngörüler, ürün kalitesi ve besleme, hayvansal ürünlerin fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bazında kalite kavramı, bu özellikler üzerinde
beslemenin etkileri, mevcut yaklaşımlar ve öngörüler, sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak
hayvansal üretim ve besleme, hayvansal üretim ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiler ve
beslemenin bu anlamda taşıdığı önem, besleme teknikleri açısından yapılabilecekler.

ZT-5002 Recent Developments in Animal Nutrition: To demonstrate the significance and
the role of animal nutrition in sustainable and economical animal production systems. The
relationship between the present knowledge and the future prospects introductory session on
evaluation of factors determining the nutritional requirements of livestock animals, the link
between nutrition and productive physiology and metabolism, and the relationship between
the environmental factors and the requirements for various nutrients of animals. Effective use
of resources. Suggestions on the application of different methods and strategies for
consumption, processing, and storage of feedstuffs in terms of effective use of resources,
changes in present resources and factors affecting the pattern of these changes in sustainable
animal production systems, nutrition, animal health and welfare. Present understanding and
the future scope of animal health, welfare and nutrition as a measure of productivity in animal
production. Product quality and nutrition. Quality - based on the physical, chemical and
microbiological features of animal products, Influence of nutrition on product quality, current
trends and suggestions, animal production and nutrition as a part of sustainable agriculture.
Relationship between animal production and environmental pollution and the role of animal
nutrition in minimizing environmental pollution through animal production.

ZT-5003 Hayvan Yetiştirmede Temel ve Güncel Konular: Evrim kuramının tarihçesi,
mikro evrim, filogenesis ve homoloji, mutasyon ve seleksiyon, tür oluşumu, evcil hayvanların
orijin türleri, modern evcil hayvan ırklarının oluşumu, evcilleşme sürecinde meydana gelen
biyolojik farklılıklar, biyotik çevre etmenleri, abiyotik çevre etmenleri, aklimatizasyon, ahır
kliması, hayvancılık ve çevre kirliliği, üreme fizyolojisi, büyüme ve gelişme fizyolojisi, döl
verimi, et ve süt verimi, dünya’da ve türkiye’de hayvancılığın yapısal özellikleri, çiftlik
hayvanı yetiştiriciliğinin karlı ve başarılı olma koşulları, hayvan sağlığına yönelik programlar,
sağlıklı ve kaliteli hayvansal ürün üretimi, hayvansal üretimde tehlike analizi ve kritik_kontrol
noktaları, yetiştiricinin iş ve işyeri kalitesi, kalitatif özelliklerde kalıtım ve ıslah, döl verimi,
süt verimi, besi performansı ve et veriminin kayıt altına alınması, kayıtların değerlendirilmesi,
ıslah planlaması ve ıslah programları.

ZT-5003 Basic and Popular Topics in Animal Husbandry and Breeding: History of
evolution theory, micro-evolution, phylogenesis and homology, mutations and selection,
evaluation of the species, ancestors of domesticated animals, evaluation of the modern breed
of domestic animals, biological differentiation throughout the domestication period.

 

 

ZT-5005 Tarımda Bilimsel Araştırma Kavramı: Bilimlerin sınıflandırılması, tümdengelim,
tümevarım, hipotez ve teori,konu seçme, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, kaynak
toplama, araştırmanın yada denemenin kurulması ve veri toplama, bilimsel verilerin işlenmesi
tanımlayıcı istatistikler, hipotez testlerinde model kavramı, fixed, random ve mixed modelleri,
beklenen değer kavramı ve modellere bağlı olarak beklenen değerlerin bulunması, varyans
analizi tekniği ve ön şartları, transformasyonlar (logaritmik, karekök, sinüs açı, box-cox, z-
area), tesadüf parselleri deneme düzeni, çoklu karşılaştırmalar (lsd, duncan, bonferroni, snk,
tukey vs.), kayıp gözlemlerin tahmin edilmesi, tesadüf blokları deneme düzeni, çok faktörlü
denemeler (faktöriyel denemeler), bölünmüş parseller, bölünen bölünmüş parseller,
tekrarlanan denemeler, tekrarlanan ölçümlü deneme düzenleri (repeated measurement design),
istatistik paket programlarına giriş, bitkisel ve hayvansal üretimden örnek uygulamalar,
bilimsel yazım türleri, bilimsel makale yazımında dikkat edilecek noktalar, kongre,
sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, bildiri yazımı ve sunumu ve poster bildiri.

ZT-5005 Scientific Research Concept in Agriculture: Classification of science, deduction,
induction, hypothesis and theory, Choosing a theme, setting up a hypothesis, planning a
research, collecting literature, setting up experiments and collecting data, Descriptive
statistics, statistical analysis method, introduction of statistical packet programs and practical
examples in animal and plant production systems, Scientific publication types, key points in
academic writing and publications, congress, symposium, workshop, panel, conference,
seminar, writing an article, poster and oral presentation.

ZT-5006 Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları ve Zoonozlar: İnfeksiyöz hastalıklar
hakkında genel bilgiler, mikroorganizmalar ve hastalıklar, saprofitik mikroorganizmalar,
patojenik mikroorganizmalar, infeksiyöz hastalıklar, kontagiyöz hastalıklar, infeksiyöz
hastalıkların etkenin çeşidine göre gruplandırılması,hastalıkların tanımlanması ve alınması
gerekli önlemler, bakteriyel infeksiyöz hastalıklar:               yanıkara,tetanoz, botilismus,

enteretoksemi,               anthrax,                 salmanoleosis,brucellosis,            tuberculosis,

paratuberculosis,pseudotuberculosis, listeriosis, septisemiae, neanoturum, ruam, viral
infeksiyöz hastalıklar: şap, sığır vebası, coryza gangrenosa bovum, kuduz, sığır çiçeği, mavi
dil, paraziter hastalıklar, kan parazitleri: piroolasmosis, theilerosis, anaplasmosis. trematod
invazyonları: dicrocelium, fasciola. cestod invazyonları:            ekinokok kistleri.     akar

enfestasyonları: uyuz, nokra, infeksiyon şekilleri, infeksiyonların vücuttaki şekline göre
ayrımı, infeksiyonların doğada yayılışına göre ayrımı, zoonoz hastalıklar ve insan sağlığı
üzerine olan etkileri, infeksiyöz hayvan hastalıklarının ekonomik zaraları ve alınması gerekli
tedbirler, hayvanların infeksiyöz hastalıklarda korunması ve hijyenik tedbirlerin önemi.

ZT-5006 Infectious Disaeses of Animals and Zoonoses: General information of infectious
disease, microorganisms and disease, classification of disease according to kind of agent,
bacterial infectious disease, viral infectious disease, parasitical disease, art of infection,
zoonose diseases and their effects on human health, economical loss of infectious animal
disease and necessary precaution, protection of animals to infectious disease and the
importance of hygienic precautions.

ZT-5007 Hayvan Davranışları: Davranış bilimlerinin sınıflandırılması, etolojinin tanımı ve
tarihçesi ile davranış bilimleri arasındaki yeri, etolojinin alt dalları ve çalışma alanları, temel
etolojik kavramlar bu kavramlara ilişkin örnekler, kalıtsal davranışlar, kalıtsal ve öğrenilen
davranışlar, öğrenilen davranışlar, öğrenme modelleri, sosyal, beslenme, konfor ve dinlenme
davranış modelleri ve bunların mekanizmalarına ilişkin fizyolojik temeller.

ZT-5007 Animal Behavior: Classification of the behavioural sciences, definition and history
of ethology, sub-disciplines of ethology, basic terms of ethology, inheritance of behaviour,
learning behaviour and learning models, social, feeding, comfort, and resting behaviour
models and their physiological basis.

 

 

ZT-5009 Sürü Sağlığı ve Hijyen: Hayvan infeksiyonlarının çıkış, yayılış ve dağılışları,
salgın hayvan hastalıklarının çıkışı ve yayılışını etkileyen faktörler, hastalık ve hastalık
kavramları, hastalık nedenleri, sürü sağlığını etkileyen enfeksiyon şekilleri, hayvanların
savunma mekenizmaları, hayvanlarda hastalıklara karşı direnci azaltan faktörler, çevresel
faktörlerin sürü sağlığı üzerine olan etkileri, sürüdeki infeksiyon kaynaklarının kontrolü ve
alınması gereken hijyenik tedbirler, sürüde hastalık olmadan ve olduktan sonra alınacak
tedbirler.

ZT-5009 Herd Health and Hygiene: Occurrence, spread and allocation of animal infections,
factors of affecting contagious animal disease, “Health” and “Disease” concepts, causes of
diseases, arts of infections of effecting herd healthy, Animal immune system, factors of
reduce of immune system, effects of environmental factors on herd health, control of
infectious disease and necessary prevention precautions, precautions before and after of
illness.

ZT-5010 Et Tavukçuluğunda Modern Yetiştirme Teknikleri: Etlik piliç üretiminin önemi,
dünyada ve ülkemizde tavukçuluğun ve etlik piliç yetiştiriciliğinin genel durumu, tavuk
etlerinin besin değeri ve insan beslenmesindeki yeri, etçi ırk ve hibrit tavuk tiplerinin
özellikleri, önemli bazı ırkların tanımı ve özellikleri, etlik piliç soy veya hatları, et tipi ana ve
baba hatları, etlik piliçlerin bakım ve yönetimi, yetiştirme teknikleri :yıllık besi sayısı, kümes
tipi ve boyutları, ısı üretimi, yerleşim sıklığı, altlık, aydınlatma, su ve suluklar, yemleme ve
yemlikler, kümeslerin hazırlanması ve civciv gelişi :etlik piliçlerin ısı gereksinimleri,
büyütme ekipmanları, civciv gelişi ve ilk bakım), etlik piliçlerin performans ölçütleri ve etkili
çevresel faktörler, canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yaşama gücü, karkas
randımanı. sürü üniformitesi, erkek ve dişi ayrı yetiştirilmesi, ayak ve bacak problemleri,
piliçlerin yakalanması ve sevkiyatı ve sıcaklık stresinin etkileri, piliçlerin kesim yöntemleri ve
piliç eti teknolojisi, kesimhanenin yapısal özellikleri, kesim üniteleri ve özellikleri, kesim ve
parçalama metotları, piliç etlerinin muhafazası.

ZT-5010 Modern Husbandry Management Techniques in Broiler Production:. Broiler
production in general, Broiler breeds, Management of broilers, Housing and growing chicks,
Performance of broiler chicken and environmental factors, Meat technology for poultry.

ZT-5012 Hayvan Refahı: Hayvan refahının tanımı, gerekliliği, ölçme yöntemleri,
hayvanların tüm gereksinimlerinin gözetilmesi üzerine kurulu hayvan koruma felsefesi öğreti
ve tartışmaları, Dünyayı paylaştığımız canlı olarak hayvan, üretim aracı olarak hayvan,
hayvan koruma kanunu, yetiştirme ve genetik ıslah ile hayvan koruma felsefesi etkileşimi.

ZT-5012 Animal Welfare: Definition of animal welfare, the necessity of animal welfare,
methods of measurements, animal right philosophy and discussions, animal as to share the
world with as, animal as a production tool, animal welfare law, interactions between
husbandry and breeding, and philosophy of animal rights.

ZT-5013 Yem Toksinleri ve Toksikolojisi: Mikotoksin oluşumuna neden olan fungusların
tanımlanmaları, mikotoksikozislerde etkin olan mikotoksinlerin tanımlanması,
mikotoksikozisler, klinik belirtiler, sağaltımında uygulanan yöntemler, mikotoksinlerin
performans üzerine etkilerinin türler (kanatlı hayvanlar, ruminantlar) bazında ele alınması,
mikotoksinlerle savaşımda değişik yöntemlerle yapılan uygulamalar, hammadde toksinleri
(glikozidler, alkaloidler, guatrojenik materyaller), yapıları, etki şekilleri, etkileri ld50
özellikleri, akut ve kronik tüketimleri ve sonuçları.

ZT-5013 Feed Toxins and Toxicology: Overview of microbiological problems in animal
feed, factors affecting growth and survival of microorganisms, detection and identification of
microorganisms, fungal physiology and role in animal feed, lactic acid bacteria, gram-
negative pathogenic bacteria, yeast physiology and role in animal feed, fungal secondary
metabolites, gram-positive pathogenic bacteria, introduction to hazard analysis and critical

 

 

control point (HACCP) concept, microbiological problems associated with cereal grain,
microbiological activity in silage, hygiene control in Turkish feed industry.

ZT-5014 Buzağı, Oğlak ve Kuzu Yetiştirme Programları: Hayvanların yaşama güçlerinin
artırılmasına yönelik uygulamalar, sıvı gıda maddeleri ile besleme yöntemleri, ekonomik
yetiştirme sistemleri, hayvanların sıvı gıda maddeleri tüketimi ile kuru yem tüketimi
arasındaki ilişkiler, üretim hedefleri, hayvanların erken yaş dönemlerindeki gelişim özellikleri
ile ileri yaş dönemlerindeki verim özellikleri arasındaki ilişkiler.

ZT-5014 Calf, Lamb and Kid Rearing Systems: Production systems, Production targets,
Factors affecting on milk yield and quality, Reproductive, Interrelationship between milk
yield and reproduction, Fattening programmes, Factors affecting on meat yield and quality.

ZT-5015 Yumurta Tavuğu Yetiştirme ve Yumurta Bilimi: Yumurta tavuğu ve yumurta
üretiminin önemi, dünyada ve ülkemizde tavukçuluğun ve yumurta tavuğu yetiştiriciliğinin
genel durumu, yumurta üretimi ve insan beslenmesindeki yeri, yumurtacı ırk ve hibrit tavuk
tiplerinin özellikleri, önemli bazı ırkların tanımı ve özellikleri, yumurtacı soy veya hatları,
beyaz yumurtacı ana ve baba hatları, kahverengi yumurtacı ana ve baba hatları, yumurta
tavuklarının bakım ve yönetimi, işletme tipleri: yetiştirme dönemlerine göre büyütme
işletmeleri, yumurta üretim işletmeleri, büyütme-yumurta üretim işletmeleri, kümes tipi ve
boyutları: açık kümesler, yarı kapalı kümesler, kapalı (çevre kontrollü) kümesler, derin altlıklı
kümesler, ızgara sistemli kümesler, ızgara-altlıklı kümesler, kafesli sistemi kümesler, kümes
ekipmanları: kümeslerde ısıtma sistemleri ve ana makinaları,yemlikler, suluklar, folluklar ve
diğer kümes ekipmanları, kümeslerin hazırlanması ve civciv gelişi:civcivlerin ısı
gereksinimleri, büyütme ekipmanları, civciv gelişi ve ilk bakım, yerleşim sıklığı, yemleme, su
ve su tüketimi, kümes içi koşulları: sıcaklık, nem, havalandırma, aydınlatma, yumurta
tavuklarının performans ölçütleri:, piliçlerde:        vücut ağırlığı, yaşama gücü, ticari

yumurtacılarda: vücut ağırlığı, yumurta büyüklüğü, yaşamam gücü, yumurta verimi (hen-day,
hen-housed), damızlıklarda: vücut ağırlığı, yaşama gücü, çıkış gücü, yumurta verimi,
kuluçkalık yumurta verimi, yumurta bilimi, yumurtanın oluşumu ve fizyolojisi, yumurtanın
fiziksel ve kimyasal yapısı, yumurtanın besleme değeri ve değişimi, yumurta kalite kriterleri
ve kaliteyi etkileyen faktörler, yumurtaların sınıflandırılması, muhafaza koşulları, yumurta
ürünleri.

ZT-5015 Laying Hens Husbandry and Egg Science: Egg laying hens and importance of
egg production, Heterosis and hybrid chicken breeds, Management of egg laying hens,
Types of poultry enterprises, Cage equipment, Cage management, Performance of the birds,
Egg science, Nutritional value of eggs, Biology of eggs.

ZT-5016 Yem Mikrobiyolojisi ve Mikrobiyaller: Yem mikroorganizmalarını canlı sağlığı
ve verimliliği açısından önem sıralarına göre ele almak, bu mikroorganizmalar için uygun
adaptasyon koşullarını irdelemek, yemlerin içeriklerine göre çoğalma yetilerini kontrol altına
almak, -söz konusu mikroorganizmaları canlı sağlığını güvence altına alabilmek için, nicel
olarak güven sınırları içerisine çekebilmek, yemin konakçılarıyla savaşımda etkin yöntemler
uygulamak( fiziksel, kimyasal ve biyolojik) ve bu yöntemlerin güncelliğini tartışmak,
koşullarımızda uygulanabilirlik .özelliklerini belirlemek.

ZT-5016 Feed Microbiology and Microbials: Overview of microbiological problems in
animal feed, Factors affecting growth and survival of microorganisms, Detection and
identification of microorganisms, Fungal physiology and role in animal feed,
Microbiological testing, Microbiological problems associated with cereal grain, Minimizing
Microbial Contamination in Feed Mills , Producing Poultry Feed.

ZT-5017 Hindi, Bıldırcın, Deve Kuşu, Keklik ve Sülün Yetiştiriciliği: Dünyada ve
türkiye’de hindi, bıldırcın, deve kuşu, keklik ve sülün yetiştiriciliği ve önemi, ırklar ve
özellikleri, kuluçka ve yumurta verimi, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, yetiştirme

 

 

teknikleri, bakım-besleme ve yönetim, barınak ve ekipmanlar, besi performansları ile kesim
ve karkas özellikleri.

ZT-5017 Management of Alternative Poultry Production: Turkey, Quail, Ostrich,
Partridge, Pheasant management in Turkey and the World, Breeds, Hatching and egg
production, Morphology and Physiology of poultry, Production techniques, Management
and feeding, Housing and equipment, Feeding performances and carcass.

ZT-5018 Memeli Endokrinolojisi: Endokrinolojide araştırma metotları, sınıflandırma ve
hormon sentezi (vücutta), reseptörler, beyin ve hormonlar, sindirim hormonları, büyüme,
adrenal glandler, stres endokrinolojisi, sağlıkla ilgili sitokinler (interleukin-1 beta vb.)
davranış endokrinolojisi, üreme endokrinolojisi.

ZT-5018 Mammalian Endocrinology: Introduction and Course objectives, History of
endocrinology, General endocrinology: feedback relationships, half life, Categories of
hormones:structural, source, function, Endocrine research methods, Hormone receptors:
intracellular, plasma membrane, second messenger system, Pituitary hormones, Hypothalamic
anatomy and hormones, Neuropeptides and neurotransmitters, Endocrine rhytms, Growth and
development, Gastro intestinal hormones, brain-gut peptides, Feed intake regulation, leptin,
melanocortin, Adrenal hormones, Stress endocrinology, Neuroendocrine-Immune
interactions, Behavioral endocrinology, Thyroid hormones, Calcium, sodium, hormones of
lactation, Sexual differentiation, puberty and reproductive cycles, Pregnancy, placental
hormones, Male reproductive endocrinology, Student presentations.

ZT-5019 Rasyon Optimizasyonu: Özellikle kanatlı hayvanların beslenmesinde değişken
hammadde özelliklerinin göz önüne alınarak besin maddesi gereksinimlerinin saptanması,
Stratejik özelliklere sahip hammaddelerin (Enerji-Protein Kaynakları) işletme koşullarına
göre optimize edilmesi, Güncel yem formülasyon paket programlarının bilgisayar ortamında
uygulanması, Rasyona girecek hammaddelerin spesifik özelliklerinin bilinmesi,
Ruminantların verim yönlerine göre besin maddesi gereksinimlerinin saptanıp, optimal
rasyonların oluşturulması.

ZT-5019 Ration Optimization: Least cost feeding ration for specific performance groups
and different categories of cattle, using results from laboratory tests of farm grown fodder,
Demands on the composition of concentrate feed and mineral mixtures, Quantities and price
limits for the purchase of concentrates, extension advice according to particular needs of a
farm, Using of Different Ration Programs (Meko, Excel.etc.).

ZT-5021 Örnekleme Metotları: Örneklemenin tanımı ve örnekleme ile ilgili temel
kavramlar, örnekleme metotları (basit rastgele örnekleme, tabakalı örnekleme, küme
örneklemesi, sistematik örneklemesi ), örnek genişliğinin tahmini, örnekleme hatası,
örnekleme dışı yapılan hatalar, örnekleme ile ilgili bilgisayar uygulamaları.

ZT-5021 Sampling Methodolog: Introduction to Sampling and some concepts, Organizing
Survey, Sampling Methods, Simple random sampling, Sampling with varying probabilities,
Ratio method of estimation, Regression method of estimation, The estimation sample size,
Stratified sampling, Systematic sampling, Cluster sampling, The concept of non-sampling
error, Sampling application.

ZT-5023 Regresyon Analizi: Değişken kavramları (bağımlı ve bağımsız değişken),
değişkenlerin elde ediliş şekillerine göre sınıflandırılması, tek bağımsız değişkenin bulunduğu
doğrusal regresyon modelleri, iki ve daha fazla bağımsız değişkenin bulunduğu doğrusal
regresyon modelleri, belirleme katsayısı, bağımlı değişkendeki varyasyonun unsurlarına
ayrılması (regresyon analizi), değişken seçim yöntemleri (mümkün olan bütün
kombinasyonlar, geriye doğru seçim, ileriye doğru seçim, adımsal seçim yöntemi), path

 

 

analizi, çoklu bağlantı sorunu ve çözüm yolları, doğrusal olmayan modeller, logistic
regresyon analizi.

ZT-5023 Applied Regression Analysis: Understand the basic concepts of regression,
Recognize linear and nonlinear models, Tests of homogeneity of regression coefficient,
Variables selection methods and make appropriate chooses of variables, When do we need
them?, Path analysis, multicolinearity problem and its solutions, Logistic regression analysis.

ZT-5024 Parameterik Olmayan İstatistik Metotlar: Varyans analizi tekniği ve ön şartları,
parameterik olmayan metotların ön şartları, parametrik olmayan metotların avantajları ve
önemi, uyum iyiliği testleri, ki-kare uyum iyiliği testi, kolmogrov simirnov uyum iyiliği testi,
tek örnek, iki ve daha fazla örnek problemleri, işaret testi, wilcox testi, mann-whitney-u testi,
kruskal-wallis testi, friedman testi, median testi, siegel-tukey testi, koşum (run) testi,
parametrik olmayan ilişki ölçüleri (rank korelasyon ve kendal tau korelasyon katsayıları), iki
ve çok yönlü tablolar, parameterik olmayan regresyon katsayısı.

ZT-5024 Nonparametric Statistical Methods: Introduction to Nonparametric Statistics and
Course objectives, Assumptions of ANOVA, Assumptions of Nonparametric Methods,
Importance and advantages of nonparametric methods, Guide for selection of test procedures,
Goodness-of-fit tests, Chi-square Goodness-of-fit test, Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-fit
test, Concerning Location Based on One, Two or more Samples, or Paired samples, Sign test
for Location, Mann-Whitney-Wilcoxon Test, Kruskal-Wallis test, Friedman test, Median test,
Concerning Scale Parameters, Siegel-Tukey test, Ordinary Runs test, Nonparametric
Association Analysis, Rank Correlation, Kendal Tau Statistic, Contigency coefficient,
Nonparametric regression analysis.

ZT-5025 Sığır Yetiştirmede Gelişmeye Yönelik Uygulamalar: Sığırcılıkta üretim
sistemleri, Üretim hedefleri, Döl verimi performansının geliştirilmesi, Kaliteli ve yeterli süt
üretiminin esasları, Süt üretimi ile döl verimi ve döl verimi özellikleri arasındaki ilişkiler, Et
sığırcılığında karlılığa yönelik uygulamalar.

ZT-5025 Applications for Development in Cattle Management: Increasing of livability
performances, Feeding methods with milk, Growth, Interrelationships dry matter, Consuming
and growth, Production targets, Economical rearing systems.

ZT-5026 İstatistik Paket Programlar: Statistica for Windows, Minitab for Windows ve
SPSS for Windows İstatistik paket programlarının tanıtılması ve değişik alanlarda örnekler
üzerinde uygulanması.

ZT-5026 Statistical Package Programs: Introduction and Course objectives, Using
Statistica for Windows, Minitab for Windows, SPSS for Windows and SAS for windows
programs to analyze data which are collected in various areas.

ZT-5027 İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları: Bu dersin çerçevesinde Fortran programa
dilinin tanıtımı, Fortranda program yazma, subroutin hazırlama, hazır subroutinlerin
kullanımları, simülasyonların Fortranda nasıl yapılacağı ve IMSL kütüphanesi üzerinde
durulacaktır.

ZT-5027 Computer Applications in Statistic: In this course, students learn information
about topics such as description of FORTRAN programming languages, writing programs in
FORTRAN, preparing subroutine and their usage, doing simulations in FORTRAN and IMSL
library students.

ZT-5030 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulamaları:                             Küçükbaş hayvan

yetiştiriciliğinde yıl boyu barınak ve sağlık uygulamaları öğrenme, Küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde yıl boyu üreme ve büyütme uygulamaları öğrenme, Küçükbaş hayvanların

 

 

fizyolojik dönemleri dikkate alınarak beslenme programları ve otlatma yönetiminin
kavranması

 

 

ZT-5030 Small ruminant husbandry practices: Learning of barn and healthy practices
through the year in small ruminant husbandry,Learning of reproduction and rearing practices
through the year in small ruminant husbandry,The understanding of nutrition programs and
grazing management of sheep and goats taking into account the physiological period.

ZT-5032 Hayvan Sağlığında Ölçme ve Değerlendirme: Sağlıklı hayvan teriminin
öğrenilmesi,Hayvan sağlığının kapsamının kavranması,Hayvan sağlığının kayıt altına
alınmasının öğrenilmesi,Hayvan sağlığının kayıtlara dayalı olarak planlanmasının
kavranması, Populasyonda genetik açıdan hayvan hastalıkları ve zararlılarla mücadelenin
öğrenilmesi

 

 

ZT-5032 Measuring and Evaluation in Animal Health: Learning the term "healthy
animals,Understanding of the scope of animal health,Learning the recording of animal
health,Understanding evaluation of plans based on the health records for protection of animal
health,Learning the genetic aspects for fight against animal diseases and pests in the
population

 

 

ZT-5033 Hayvan Islahı Uygulaması: Dünya damızlık hayvan gereksiniminin ve karşılanma
yollarının öğrenilmesi,Ülkemiz damızlık hayvan sorununun kavranması,Hayvan ıslahında
kullanılan özellik komplekslerinin unsurlarının öğrenilmesi,Hayvan ıslahında kullanılabilecek
özelliklerin geliştirmede dikkat edilecek noktaların kavranması,Hayvan ıslahı uygulanmasının
önemli sorunlarının algılanması

 

 

ZT-5033 Animal Breeding Practice: Learning, world demand of breeding animals and their
satisfy,Understanding of the breeding animal problem of Turkey,Learning trait complexes of
animal breeding,Understanding important points for development of practical traits for animal
breeding,Learning of major problems in animal breeding practices

 

 

ZT-5034 Sürü Yönetimi: Hayvansal üretimde hayvan dışında kalan tüm çevresel etmenlerin
uygulamalı olarak kavranması, Saha koşullarında uygulamalı olarak sürü yönetim sistemlerini
kavrayarak kullanabilmesi becerisini kazandırmak

ZT-5034 Herd Management: As a practical understanding of animals except all
environmental factors in animal production,The ability gain by understanding how to use herd
management system as applied under field conditions to

ZT-5035 Süt Sığırlarının Beslenmesi: Üretim sistemi ve çevresel koşullara uyumlu besleme
programlarını geliştirebilir, Süt sığırcılığına dayalı üretim sistemlerinde besleme kökenli
sorunları belirleyebilir.

ZT-5035 Nutrition of Dairy Cattle: Develop nutrition programs for different production
system and environmental conditions in dairy cattle,Identify the nutritional problems in dairy
cattle production systems.

ZT-5036 Süt Keçilerinin Beslenmesi: Üretim sistemi ve çevresel koşullara uyumlu besleme
programlarını geliştirebilir, Süt keçiciliğine dayalı üretim sistemlerinde besleme kökenli
sorunları belirleyebilir.

ZT-5036 Nutrition of Dairy Goat: Develop nutrition programs for different production
system and environmental conditions in dairy goats,Identify the nutritional problems in dairy
goat production systems.

 

 

ZT-5037 Gebelik ve Doğum: Ekonomik getirisi olan hayvanlarda hayvanlarında üreme
sistemi,Döllenme, Bölünme, Farklılaşma ve implantasyon,Prenatal fizyoloji,Doğum süreci ve
doğum sonrası involusyon dönemi

 

 

ZT-5037 Gestation and Parturition: Learning of the reproduction in economically
important animals,Fertilisation, cleavage, differentiation and implantation,Prenatal
physiology,Parturition and postpartum recovery (involution)

 

 

ZT-5038 Süt Koyunlarının Beslenmesi: Süt koyunculuğunda üretim sistemi ve çevresel
koşullara uyumlu besleme programlarını geliştirebilir,Süt koyunculuğuna dayalı üretim
sistemlerinde besleme kökenli sorunları belirleyebilir.

ZT-5038 Nutrition of Dairy Sheep: Develop nutrition programs for different production
system and environmental conditions for dairy sheeps,Identify the nutritional problems in
dairy sheep production systems.

ZT-5039 Hayvan Yetiştirme ve İklim İlişkileri: Dersin işleyişi hakkında genel ilgilendirme
Termoregulasyon nedir? Termonötral Bölge nedir? Sıcaklık Stresi göstergeleri Yüksek
Sıcaklıklara Adaptasyon Farklı Çiftlik Hayvanlarında Adaptasyon Mekanizmaları
Termoregulasyon mekanizmaları ve Sıcaklık stresine tepki Isı Üretimi ve Sıcaklık Artışı
Sıcaklık stresi ve Hormonlar Sıcaklık Stresi ve Süt Üretimi Sıcaklık Stresi ve Üreme Sıcaklık
Stresi ve Bağışıklık sistemi Biyolojik Ritim Sıcaklık Stresi ve Barınaklar Genel
Değerlendirme

 

 

ZT-5039 Interactions between Animal Production and Climate: General information
about course What is the thermoregulation? What is the Thermoneutral Zone? Heat Stress
indicators Adaptation to High Temperature Adaptation Mechanisms of Different Livestock
Animals Thermoregulatory Mechanisms and Response to Heat Stress Heat Productiopn and
Heat increment Heat Stress and Hormons Heat Stress and Milk Production Heat Stress and
Reproduction Heat Stress and immune function Biological Rhythms Heat Stress and Animal
Shelters General evaluation

 

 

ZT-5040 Döl Erme ve Yönetimi: Farklı çiftlik hayvanlarında üreme sistemi,Üremenin
hormonal düzenleyicileri,Üreme özellikleri bakımından farklı türlerde üremenin denetlenmesi
ve kontrolü,Üremede kullanılan biyoteknolojik yöntemler,Çiftleşme Davranışları

ZT-5040 Reproduction and its Management: Different livestock reproductive system,
Endocrine Regulators of Reproduction,Management of reproduction in different livestock
species,Biotechnological methods of reproduction,Mating behavior

ZT-5041 Hayvan Beslemede Labaratuvar Uygulamaları:                        Bilimsel çalışmalarda

laboratuvarın önemi, genel laboratuvar kuralları ve güvenlik. Laboratuvar sonuçlarının
güvenilirliği Yemlerde kuru madde, kül ve mineral madde analizleri. Yemlerde ham yağ ve
ham protein analizi Yemlerde yapısal karbonhidratların analizleri Yemlerde biyoaktif
bileşenlerin analizi. Ara sınav Yemlerin in vitro gaz üretim tekniği ile incelenmesi Hayvan
beslemede ürün kalitesinin incelenmesine yönelik uygulamalar Hayvan beslemede ürün
kalitesinin incelenmesine yönelik uygulamalar Hayvan beslemede metabolik profil testi
Hayvan beslemede metabolik profil testi Hayvan beslemede enstrümental analiz metodlarına
genel bakış Final sınavı

ZT-5041 Laboratory Practise in Animal Nutrition: Importance of laboratory for scientific
study, general laboratory rules and safety Reliability of laboratory results Dry matter, ash and
mineral analysis in feeds Crude fat and crude protein analysis in feeds Analysis of structural

 

 

carbohydrate in feeds Analysis of bioactive compounds in feeds Midterm exam Investigation
of feeds by in vitro gas production method Practise for determination product quality in
animal feeding Practise for determination product quality in animal feeding Metabolic profile
test in animal nutrition Metabolic profile test in animal nutrition An overview of instrumental
analysis methods in animal nutrition Final Exam

 

 

ZT-5042 Üreme Etkinliğini Arttırma Yöntemleri: Çiftlik hayvanlarında üreme sistemi
anatomisini kapsamlı olarak öğrenir,Üreme etkinliği kavramı üzerinde durularak etkili
faktörler değerlendirilir,Üreme üzerinde etkili faktörleri sistematik olarak incelemek dersin
içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

ZT-5042 Methods for Tmnroving of Reproductive Efficiency: Learning of livestock
reproductive tract and their anatomy,Reproductive efficiency and their affected factors,To
Inspect of efficient factors on reproduction

ZT-5043 Kuzu ve Oğlakların Beslenmesi:                    Hafta:    Gelişmekte olan hayvanların

beslenmesinin önemi, Kuzu ve oğlaklarda sindirim sistemi gelişimi, Rumende mikrobiyal
populasyonun gelişimi, Ağız sütü ile besleme ve önemi, Süt ile besleme, Süt ikame yemleri ile
besleme, Ara sınav, Alıştırma yemlemesi (Krep yemleme) Kesif yem ve kaba yemler, Yem
tüketimi ve büyümenin takibi, Yeni doğan ishalleri ve besleme arası ilişkiler, Sütten kesim
yöntemleri, Annenin gebelik dönemi besleme koşulları ve yavrunun büyüme performansı arası
ilişkiler Final sınavı

 

 

ZT-5043 Nutrition of lamb and goat kids: Importance nutrition of growing animals,
Development of digestive system of lambs and goat kids, Development of microbial
population in rumen, Colostrum feeding and their importance, Milk feeding Nutrition with
milk replacer Midterm exam Creep Feeding Roughage and concentrate feeds Monitoring
feed consumption and growing Neonatal diarrhoea and dealings with nutrition Weaning
methods Relationships with dams nutrition during gestation period and postnatal growing
performance Final exam

 

 

ZT-5044 Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri : Bilimsel araştırma süreci ve
yöntemleri, bilimsel proje hazırlık aşamaları ve hedeflerin belirlenmesi, proje içeriğinin
oluşturulması, etik kurul izni alınması, proje yönetimi ve ekip oluşturma, proje sonuçlarının
yaygınlaştırılması ve patent, orjinal araştırma makalesi ve derleme makale yazılması, doğru
kaynak gösterimi, tez yazımı, rapor yazımı, akademik aşırmacılık/etik/intihal/açık erişim,
hakemlik, powerpoint sunum / poster hazırlama, özgeçmiş, başvuru ve motivasyon mektubu
hazırlama.

 

 

ZT-5044 Project Writing and Academic Presentation Skills: Scientific Search, Scientific
Project Preparation Steps, Project Content, Project Management, Patent, Original research
paper and review paper, Midterm: Project Writing (first draft), Citation, Thesis Writing,
Scientific Report Writing, Ethics/ Plagiarism /Open Access, Referee, Powerpoint
Presentation/ Poster Presentation, Curriculum Vitae, Application and Motivation letter

ZT-5045 Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sürdürülebilirliği T : Hayvan, tür ve ırk tanımı,
Evcilleştirme, Tarımsal Üretim nedir? Hayvansal üretim nedir? Hayvancılıkta üretim
sistemleri Hayvansal üretim sistemlerinde kaynak kullanımı ve sürdürülebilirliği, Ekstansif ve
entansif üretim sistemlerinde doğal ve yapay meralar, Üretim sistemlerinin
sürdürülebilirliğinde otlatma ve otlama davranışlarının önemi, Ara sınav, Üretim sistemlerinin
sürdürülebilirliğinde otlatma ve otlama davranışlarının önemi, Ekstansif ve entansif üretim

 

 

sistemlerinde otlatma yönetimi, Hayvansal Üretim sistemlerinde üreme ve yönetimi,
Hayvansal Üretim sistemlerinde üreme ve yönetimi, Hayvansal Üretim sistemlerinde büyüme
ve yönetimi, Hayvansal Üretim sistemlerinde büyüme ve yönetimi, Hayvansal Üretim
sistemlerinde hayvan ıslahı, Final sınavı

ZT-5045 Sustainabilitv of Animal Production Systems -I: Definitions of animal, species
and breed, Domestication, What is agricultural production? What is animal production?
Production systems in animal husbandry, Sourcing and sustainability in animal production
systems, Natural and artificial pastures in animal production systems, The importance of
grazing and grazing behaviours in the sustainability of production systems, Midterm exam,
The importance of grazing and grazing behaviours in the sustainability of production systems,
The importance of grazing management of extensive and intensive production systems,
Reproduction and reproduction, management in animal production systems, Reproduction and
reproduction management in animal production systems, Growth and growth management in
animal production systems, Growth and growth management in animal production systems,
Genetic breeding in animal production systems, Final exam

ZT-5046 Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sürdürülebilirliği II : Hayvansal üretim
sistemlerinde barınak yerinin belirlenmesi, Hayvansal üretim sistemlerinde barınak yapımı,
Hayvansal üretim sistemlerinde barınak zemini yönetimi, Hayvansal üretim sistemlerinde
barınak mekânsal düzenlemeleri, Hayvansal üretim sistemlerinde barınak ekipmanları ve
yönetimi, Hayvansal üretim sistemlerinde besleme ve yönetimi, Hayvansal üretim
sistemlerinde besleme ve yönetimi, Ara sınav, Hayvansal üretim sistemlerinde sağlık koruma
yönetimi, Hayvansal üretim sistemlerinde sağlık koruma yönetimi, Hayvansal üretim
sistemlerinde sosyal davranışlar ve etkileşimler, Hayvansal üretim sistemlerinde sosyal
davranışlar ve etkileşimler, Hayvansal üretim sistemlerinde sosyal davranışlar ve etkileşimler,
Hayvansal üretim sistemlerinde hayvan refahı,

ZT-5046 Sustainability of Animal Production Systems -II: Determination of animal
housing location in animal production systems, Construction of animal housing in animal
production systems, Management of animal housing floors in animal production systems, The
spatial arrangements of animal housing in animal production systems, Animal housing
equipment and equipment’s management in animal production systems, Nutrition and feeding
management in animal production systems, Nutrition and feeding management in animal
production systems, Midterm exam, Management of animal health protection in animal
production systems, Management of animal health protection in animal production systems,
Social behaviours and interactions in animal production systems, Social behaviours and
interactions in animal production systems, Social behaviours and interactions in animal
production systems, Animal welfare in animal production systems, Animal welfare in animal
production systems

ZT-5047 Ruminantların Beslenme ve Metabolik Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri:

Giriş ve temel kavramlar, Kalsiyum-fosfor metabolizması ve ilişkili hastalıklar-1:
Osteomalazi, paralitik ileus, raşitizm, dejeneratif osteoartritis ve puerperal hemogobinüri.
Kalsiyum-fosfor metabolizması ile ilişkili hastalıklar, Süt ateşi (hipokalsemi), downer cow
sendromu, Büyükbaşlarda ketozis, Gebelik toksemisi, Çayır tetanisi, enzootik ataksi, Ara
sınav Koyunlarda serebrokortikal nekroz, Asidozis, Alkalozis, rumen kokuşması, İz mineral
ve vitamin noksanlıkları ile ilişkili hastalıklar, İz mineral ve vitamin noksanlıkları ile ilişkili
hastalıklar, RPT, omasum konstipasyonu, su zehirlenmesi, Mera otları ve yem bitkileri ile
ilişkili zehirlenmeler, Beslenme hastalıkları ile ilişkili sekonder patolojiler, Final Sınavı

ZT-5047 Nutrition and Metabolic Diseases of Ruminants and Protection Methods:

Introduction and basic concepts, Calcium-phosphorus metabolism and related diseases,
Osteomalacia, paralytic ileus, rickets, degenerative osteoarthritis and puerperal
hemogobunuria.Diseases associated with calcium-phosphorus metabolism-2: Milk fever
(hypocalcemia), downer cow syndrome, Bovine ketosis, Pregnancy toxicity, Meadow tetanus,
enzootic ataxia, Midterm, Cerebrocortical necrosis in sheep, acidosis, Alkalosis, rumen stink,

 

 

Trace mineral and vitamin deficiencies related diseases, Trace mineral and vitamin
deficiencies related diseases, RPT, osmotic constipation, water intoxication, Poisonings
associated with pasture and forage plants, Secondary pathologies associated with nutritional
diseases

ZT-5048 Evcil Hayvan Zararlıları: Hayvansal üretimi olumsuz etkileyen zararlıları tanıma,
Hayvansal üretimi etkileyen zararlıların doğrudan ve dolaylı zararlarını öğrenme,Evcil hayvan
zararlılarıyla mücadele yollarını öğrenme,Konak ve zararlısı arasındaki tüm biyolojik
etkileşimleri kavrama,Zararlılara dirençli evcil hayvanların ıslah edilebilmesine ilişkin
yöntemleri kavrama

ZT-5048 Domestic Animal Pests: Recognize pests, the adversely affect animal production
,Learning direct and indirect damage of pests ,Learning of the ways of combating pests,
Comprehend all the biological interactions between the host and pest,Learning breeding
methods for animals bred resistant to pests

ZT-5049 Evcil Hayvan Fizyolojisi ve İmmünolojisi: Fizyolojiye giriş, Temel kavramlar ve
Hücre, Beden Sıvıları, Kan fizyolojisi, Kan Hücreleri, Dolaşım Sistemi, Solunum ve boşaltım
sistemi, Ara sınav, Sinir sistemi ve duyu organları, Endokrin sistem, Sindirim sistemi,
İmmünolojiye giriş ve temel kavramlar, Antijenin işlenmesi ve sunulması, Humoral immün
yanıt, hücresel immün yanıt, Fetüs ve yeni doğanlarda bağışıklık, Bakter, virüs, parazit ve
mantarlara karşı bağışıklık, Final Sınavı

ZT-5049 Domestic Animals Physiology and Immunology: Introduction to physiology,
Basic concepts and Cell, Body Liquids, Blood physiology, Blood Cells, Circulatory System,
Respiratory and excretory system, Midterm, Nervous system and sense organs, Endocrine
system, Digestive system, Introduction to immunology and basic concepts, Antigen
processing and presentation, Humoral immune response, cellular immunological response,
Fetus and immunity in newborns, Immunity: For bacteria, viruses, parasites and fungi, Final
Exam

 

 

 

Ekler

671-zootekni_-yl.pdf