Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Lisans (2017-2018 sonrası)

 

Zootekni Bölümü Lisans Programı 2017-2018 ve sonrası
I. DÖNEM   II. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/   Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/
T U Tp K ECTS Seçmeli   T U Tp K ECTS Seçmeli
101 Fizik I 3 0 3 3 4 Zorunlu   102 Zooloji 2 2 4 3 6 Zorunlu
103 Kimya I 2 2 4 3 5 Zorunlu   104 Analitik Kimya 1 2 2 2 6 Zorunlu
105 Matematik I 2 2 4 3 5 Zorunlu   106 Ekonomi 3 0 3 3 6 Zorunlu
107 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2 2 2 Zorunlu     İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2 2 2 Zorunlu
109 Botanik 2 2 4 3 5 Zorunlu   114 Hayvansal Üretim Sistemleri 2 0 2 2 6 Zorunlu
111 Bilim, Üniversite ve Yaşam 2 0 2 2 5 Zorunlu   162 Atatürk İlke. ve İnk. Tarihi II 2 0 2 2 1 Zor. YÖK
161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 1 Zor. YÖK   164 Türk Dili II 2 0 2 2 1 Zor. YÖK
163 Türk Dili I 2 0 2 2 1 Zor. YÖK   166 Yabancı Dil II 3 0 3 2 2 Zor. YÖK
165 Yabancı Dil 2 0 0 2 2 Zorunlu     TOPLAM 17 4 20 18 30  
  TOPLAM 19 6 23 22 30                    
                                 
III. DÖNEM   IV. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/   Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/
T U Tp K ECTS Seçmeli   T U Tp K ECTS Seçmeli
201 Hayvan ve Çevresi 2 0 2 2 3 Zorunlu   202 Bahçe Bitkileri 2 2 4 3 5 Zorunlu
203 Tarımsal Biyoteknoloji 2 2 4 3 5 Zorunlu   204 Hayvan Besleme Ekolojisi 2 2 4 3 5 Zorunlu
205 Yem Bitkileri 2 2 4 3 5 Zorunlu   206 Tarla Bitkileri 2 0 2 2 3 Zorunlu
207 Toprak Bilgisi 2 2 4 3 5 Zorunlu   208 Çayır - Mera Yönetimi ve Islahı 2 2 4 3 5 Zorunlu
209 Tarım Makineleri 2 2 4 3 4 Zorunlu   210 Fitopatoloji 2 2 4 3 4 Zorunlu
211 Ölçme Bilgisi 3 0 3 3 4 Zorunlu   212 İstatistik 3 0 3 3 4 Zorunlu
213 Gıda Bilimi ve Güvenliği 2 0 2 2 4 Zorunlu   214 Entomoloji 2 2 4 3 4 Zorunlu
TOPLAM 15 8 23 19 30     TOPLAM 15 10 25 20 30  
                                 
V. DÖNEM   VI. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/   Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/
T U Tp K ECTS Seçmeli   T U Tp K ECTS Seçmeli
STJ 3001 STAJ 0 0 0 0 4 Zorunlu   STJ 3002 STAJ 0 0 0 0 4 Zorunlu
301 Hayvan Besleme Biyokimyası 3 0 3 3 4 Zorunlu   302 Hayvan Etolojisi 2 0 2 2 3 Zorunlu
303 Hayvan Anatomisi 2 0 2 2 3 Zorunlu   304 Üretim Fizyolojisi 2 0 2 2 3 Zorunlu
305 Hayvan Fizyolojisi 2 2 4 3 5 Zorunlu   306 Üreme ve Yapay Tohumlama 2 2 4 3 5 Zorunlu
307 Araştırma ve Deneme Yöntemleri 3 0 3 3 4 Zorunlu   308 Hayvan Sağlığı ve Hijyen 2 2 4 3 4 Zorunlu
309 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 2 2 4 3 4 Zorunlu   310 Rasyon Hazırlama 2 2 4 3 5 zorunlu
311 Hayvan Barınakları 2 0 2 2 3 Zorunlu   312 Genetik  2 0 2 2 3 Zorunlu
  FİS (1 adet fakülte içi seçmeli) 3 0 3 3 3 Seçmeli     FİS (1 adet fakülte içi seçmeli) 3 0 3 3 3 Seçmeli
  TOPLAM 17 4 21 19 30       TOPLAM 15 6 21 18 30  
                                 
VII. Dönem   VIII. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/   Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/
  T U Tp K ECTS Seçmeli   T U Tp K ECTS Seçmeli
401 Hayvan Yetiştirme 2 2 4 3 5 Zorunlu   402 Hayvan Islahı 2 0 2 2 3 Zorunlu
403 Kanatlı Hayvan Besleme 2 2 4 3 4 Zorunlu   404 Ruminant Besleme 2 2 4 3 4 Zorunlu
405 Hayvan Hastalıkları 2 0 2 2 3 Zorunlu   406 Sağlık Koruma Yönetimi 2 0 2 2 3 Zorunlu
407 Bitirme Ödevi 0 2 2 1 3 Zorunlu   408 Mesleki Uygulama 0 4 4 2 5 Zorunlu
409 Hayvan Islahına Giriş 2 0 2 2 3 Zorunlu   410 Bitirme Ödevi 0 2 2 1 3 Zorunlu
  İletişim Becerileri ve Danışmanlık (Sosyal,Kültürel,Sanatsal Ders) 3 0 3 3 3 Seçmeli     Sosyal,Kültürel,Sanatsal Ders 3 0 3 3 3 Seçmeli
  BİS (3 adet Bölüm içi seçmeli) 6 0 6 6 9 Seçmeli     BİS (3 adet Bölüm içi seçmeli) 6 0 6 6 9 Seçmeli
  TOPLAM 17 6 23 20 30       TOPLAM 15 8 23 19 30  
                                 
  Zootekni Bölüm İçi  Güz Dönemi Seçmeli Dersleri   Zootekni Bölüm İçi  Bahar Dönemi Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/   Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Zorunlu/
T U Tp K ECTS Seçmeli   T U Tp K ECTS Seçmeli
  Yem Toksikolojisi 2 0 2 2 3 Seçmeli     Keçi Yetiştirme 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Kümes Hayvanları Yetiştirme 2 0 2 2 3 Seçmeli     Koyun Yetiştirme 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Yem katkıları 2 0 2 2 3 Seçmeli     Yem Mikrobiyolojisi 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Çevre ve Sürdürüleblilrliği 2 0 2 2 3 Seçmeli     Hayvan Refahı: Temel Prensipler ve Uygulamalar 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Hayvan ve Organik Üretim 2 0 2 2 3 Seçmeli     Bal Arısı ve Flora 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Tarımsal Proje Hazırlama Tekniği 1 2 3 2 3 Seçmeli     Tavuk Yetiştirme 2 0 2 2 3 Seçmeli
TOPLAM 11 2 13 12 18       Sığır Yetiştirme 2 0 2 2 3 Seçmeli
                  TOPLAM 12 0 12 12 21  
                                 
    T U Tp K ECTS                    
  Toplam 130 52 179 155 240                    
    U/Tp 0,291