Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Lisans (2014 sonrası)

2014 yılı sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için Zootekni Bölümü Lisans Dersleri Programı   

I. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

101

Fizik I

3

0

3

3

5

Zorunlu

103

Kimya I

2

2

4

3

5

Zorunlu

105

Matematik I

2

2

4

3

5

Zorunlu

107

Botanik

2

2

4

3

5

Zorunlu

109

Bilim,

Üniversite ve
Yaşam

2

0

2

2

6

Zorunlu

161

Atatürk
ilkeleri ve
inkılap Tarihi
I

2

0

2

2

1

Zor. YÖK

163

Türk Dili I

2

0

2

2

1

Zor. YÖK

165

Yabancı Dil

2

0

0

2

2

Zorunlu

 

TOPLAM

17

6

21

20

30

 

II. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

102

Zooloji

2

2

4

3

6

Zorunlu

104

Analitik

Kimya

1

2

2

2

6

Zorunlu

106

Ekonomi

3

0

3

3

7

Zorunlu

114

Hayvansal

Üretim

Sistemleri

2

0

2

2

7

Zorunlu

162

Atatürk ilke.
ve ink. Tarihi
II

2

0

2

2

1

Zor. YÖK

164

Türk Dili II

2

0

2

2

1

Zor. YÖK

166

Yabancı Dil
II

3

0

3

2

2

Zor. YÖK

 

TOPLAM

15

4

18

16

30

 

III. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

201

Hayvan,
Çevresi ve
Davranışları

2

0

2

2

6

Zorunlu

203

İstatistik

2

0

2

2

6

Zorunlu

205

Yem Bitkileri

2

2

4

3

5

Zorunlu

207

Toprak Bilgisi

2

0

2

2

3

Zorunlu

211

Tarım

Makineleri

2

0

2

2

3

Zorunlu

213

Ölçme Bilgisi

1

2

3

2

3

Zorunlu

215

Gıda Bilimi
ve Güvenliği

2

0

2

2

4

Zorunlu

TOPLAM

13

4

17

15

30

 

 

IV. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

202

Hayvan

Besleme

Ekolojisi

1

2

3

2

6

Zorunlu

204

Tarla Bitkileri

2

0

2

2

5

Zorunlu

206

Çayır - Mera
Yönetimi ve
Islahı

2

2

4

3

3

Zorunlu

208

Fitopatoloji

2

2

4

3

5

zorunlu

210

Tarımsal

Biyoteknoloji

1

2

3

2

3

Zorunlu

212

Bahçe

Bitkileri

2

0

2

2

3

Zorunlu

214

Entomoloji

2

2

4

3

5

Zorunlu

TOPLAM

12

10

22

17

30

 

V. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

STJ 3001

STAJ

0

0

0

0

4

Zorunlu

301

Hayvan

Besleme

Biyokimyası

2

0

2

2

4

Zorunlu

303

Hayvan
Anatomisi ve
Fizyolojisi

1

2

3

2

4

Zorunlu

305

Araştırma ve

Deneme

Yöntemleri

3

0

3

3

4

Zorunlu

307

Yemler
Bilgisi ve
Teknolojisi

1

2

3

2

4

Zorunlu

309

Hayvan

Yetiştirme

2

2

4

3

4

Zorunlu

 

FİS (2 adet fa

6

0

6

6

6

Seçmeli

 

TOPLAM

15

6

21

18

30

 

VI. DÖNEM

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

STJ 3002

STAJ

0

0

0

0

4

Zorunlu

302

Üretim

Fizyolojisi

2

0

2

2

4

Zorunlu

304

Üreme ve Yap

2

0

2

2

5

Zorunlu

306

Hayvan
Sağlığı ve
Hijyen

2

0

2

2

4

Zorunlu

308

Yem

Mikrobiyolojis

i

1

2

3

3

5

zorunlu

 

310

Hayvan

Barınakları

2

0

2

2

2

Zorunlu

 

FİS (2 adet
fakülte içi
seçmeli)

6

0

6

6

6

Seçmeli

 

TOPLAM

15

2

17

17

30

 

VII. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

 

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

401

Hayvan

Besleme

2

2

4

3

5

Zorunlu

403

Hayvan

Hastalıkları

2

0

2

2

3

Zorunlu

405

Bitirme Ödevi

0

2

2

1

4

Zorunlu

407

İletişim
Becerileri ve
Danışmanlık

3

0

3

3

3

Seçmeli

409

Genetik ve
Islaha Giriş

2

2

4

3

3

Zorunlu

 

BİS (3 adet
Bölüm içi
seçmeli)

6

0

6

6

12

Seçmeli

TOPLAM

 

15

6

21

18

30

 

VIII. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

 

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

402

Hayvan Islahı

2

0

2

2

3

Zorunlu

404

Sağlık Korum;

2

0

2

2

3

Zorunlu

406

Mesleki

Uygulama

0

4

4

2

5

Zorunlu

408

Bitirme Ödevi

0

2

2

1

4

Zorunlu

 

Sosyal,Kültür

el,Sanatsal

Ders

3

0

3

3

3

Seçmeli

 

BİS (3 adet
Bölüm içi
seçmeli)

6

0

6

6

12

Seçmeli

 

TOPLAM

13

6

19

16

30

 

Zootekni Bölüm İçi Güz Dönemi Seçmeli Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Zorunlu/

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

411

Keçi

Yetiştirme

2

0

2

2

4

Seçmeli

413

Toksikoloji

2

0

2

2

4

Seçmeli

415

Tavuk Yetiştirm

e2

0

2

2

4

Seçmeli

417

Yem katkıları

2

0

2

2

4

Seçmeli

 

419

Çevre ve

Sürdürüleblilr

liği

2

0

2

2

4

Seçmeli

421

Hayvan ve

Organik

Üretim

2

0

2

2

4

Seçmeli

423

Tarımsal

Proje

Hazırlama

Tekniği

1

2

3

2

4

Seçmeli

TOPLAM

 

13

2

15

14

28

 

Zootekni Bölüm İçi Bahar Dönemi Seçmeli Dersleri

Dersin Kodu

 

Haftalık Ders Saati

 

 

Dersin Adı

Zorunlu/

 

T

U

Tp

K

ECTS

Seçmeli

412

Koyun

Yetiştirme

2

0

2

2

4

Seçmeli

414

Rasyon

Hazırlama

2

0

2

2

4

Seçmeli

416

Hayvan

Refahı

2

0

2

2

4

Seçmeli

418

Bal Arısı ve
Flora

2

0

2

2

4

Seçmeli

420

Kümes

Hayvanları

Yetiştirme

2

0

2

2

4

Seçmeli

422

Sığır Yetiştirm

e2

0

2

2

4

Seçmeli

TOPLAM

 

12

0

12

12

24

 

 

Ekler

2014 yılı sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için Zootekni Bölümü Lisans Dersleri Programı.pdf