Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Hakkımızda

ZOOTEKNİ (Hayvan Bilimi)
Zootekni evcil hayvanların biyolojileri ve yetiştirilmelerini kapsamaktadır. Zootekninin temel iki amacı, hayvanların çevre gereksinimlerini (besin, barınak, iklim vb.) ve arzulanan özellikler bakımından genetik potansiyellerini optimize etmek şeklinde tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi zootekni hayvanın merkezde yer aldığı sistemlerle uğraşır. Bu anlamda geniş bir perspektife sahip olan zootekni, yalnızca tarım acısından ele alındığında ise tarımın iki ana üretim konusundan biri olan hayvansal üretimi konu edinir.

Zootekni öğrenimi hayvan tarımı ağırlıklıdır. Zootekni diplomasına sahip olanlara zooteknist adı verilmektedir. Zooteknist hayvansal üretim işletmesinde üretimin her basamağından sorumlu olan kişidir. Bu açıdan zooteknist ekonomi, makine, barınak, yem bitkileri üretimi, toprak, ekoloji ile üretim aracı hayvana ilişkin temel yapıdan başlayıp, hayvanın sağlıklı bir üretimi gerçekleştirebilmesi için gerekli olan tüm bilimsel bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi sentezleyip kullanma yetisine sahiptir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
TARİHÇE
Bölümümüz, 11.07.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 3837 Sayılı Kanunun Ek 21. maddesine göre 1992 yılında kurulmuştur. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak öğrenime açılmıştır. Eğitim-öğretime iki yıl süreyle Ezine Üvecik’te bulunan Yahya Çavuş Kampüsünde, 1997-1998 öğretim yılından itibaren Çanakkale merkezindeki Terzioğlu Kampüsünde Meslek Yüksekokulu binalarında devam etmiştir. 2001-2002 öğrenim yılından itibaren ise Terzioğlu Kampüsünde bulunan kendi binasında öğrenime devam etmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümündeki Öğretim Üyesi ve Öğrenci sayısı, öğrenime başladığı 1995 yılından bu yana kısa sürede önemli derecede artmıştır. 1998-99 öğrenim yılından itibaren mezun vermeye başlamıştır.

MİSYON
a) Özel sektörün gereksindiği, genel tarım bilimlerini ve genel hayvancılığı iyi bilen ve irdeleyen; hayvancılıkta değişen üretim koşullarına yanıt verebilecek ve değişen koşullara kolaylıkla ayak uydurabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,

b) Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde, özellikle güncel olan “Toplam kalite yönetimi” kavramı çerçevesinde, hayvan davranışları ile hayvan refahının da gözetildiği ve uygulamaya dönük bilgi üretimi.

BÖLÜMÜN ÇALIŞMALARI
Zootekni Bölümü eğitsel etkinliklerin dışında temel ve uygulamalı konularda, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hayvan yetiştirme, ıslahı ve beslenmesi konularında sürdürülebilirlik kapsamında hayvan davranışları ve hayvan refahı gözetilerek, bölgede yaygın olarak yapılan keçi yetiştiriciliği örneği üzerinden çalışmalarda bulunmaktadır. Son yıllarda hayvan yetiştirmede sağlık koruma konusundaki araştırmalara yönelimler bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli etkinlikler çerçevesinde eğitsel bazı toplantıların düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Yukarıda sözü edilen amaçlarla ilişkili olarak Bölüm bünyesinde yetiştirilen çiftlik hayvanları olarak süt keçisi (Türk Saanen), denemelere bağlı olarak zaman zaman etlik piliç, bıldırcın ve güvercin gösterilebilir. Çok yakın bir geçmişe sahip olmakla birlikte arıcılık da Bölümün ilgilendiği konular arasındadır.

ARAŞTIRMA BİRİMİMİZ, Teknolojik ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi (TETAM)
Bölümümüz çalışmalarını, Fakültemizin ve bölümümüzün eğitim-öğretime başladığı Çanakkale'ye 45 km mesafede Üvecik köyünde, kurulduğundan itibaren 12.11.2005 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren Bölümümüzün yeni araştırma birimi Çanakkale'nin merkeze 3 km uzaklıkta bulunan Sarıcaeli Köyü yakınlarındaki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ait Teknolojik ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi (TETAM) olmuştur.

TETAM yaklaşık olarak 250 dekar bir alana sahiptir. Bu alan içinde 80 dekarlık alan ekilebilir olup 50 dekarlık bir alanda sulama kanalı vasıtası ile sulama yapılabilmektedir. Arazinin sulanabilen kısmına çok yıllık yem bitkisi olarak yonca, silaj yapımı amacıyla mısır, yeşil ot üretimi amacıyla sudan otu, arpa ve sorgum ekilmektedir. Ekilebilir arazinin geriye kalan kısmına ise otlatmak amacıyla tahıl hasılları, kuru ot üretimi amacıyla fiğ-tahıl karışımı ve yulaf ekimi tapılmaktadır. Ekilebilir arazinin yanı sıra yaklaşık 100 dekarlık bir alan ise çalılık ve doğal mera halindedir. TETAM'da bulunan Türk Saanen ırkı keçi, Tahirova ve Doğufriz ırkı koyun sürüsünün barındırılması amacıyla toplam 2400 m2 'lik alanda biri kapalı ve biri yarı açık şekilde tasarlanmış 2 adet hayvan barınağı mevcuttur. Barınaklardan ilki oğlak kuzu Büyütme Bölmeleri, Davranış Odası, Teke Bölmesi, Hasta Hayvan Bölmesi, Bürolar ve Kesif yem ve Kaba yem Deposundan oluşmaktadır. Diğer Barınağın büyük bir bölümü ergin hayvan bölmelerinden oşuşmaktadır. Barınakta ergin hayvan bölmelerinin yanısıra, Sağım Ünitesi, Süt Toplama Odası, Doğum Bölmeleri, Operasyon Odası ve Giyinme Odalarından oluşmaktadır. TETAM'da hayvan barınaklarının yanında araş ve malzeme istasyonu, kanatlı yetiştirme ünitesi, araştırma binaları ve lojmanlar bulunmaktadır.