Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Zootekni

Zootekni evcil hayvanların biyolojileri ve yetiştirilmelerini kapsamaktadır. Zootekninin temel iki amacı, hayvanların çevre gereksinimlerini (besin, barınak, iklim vb.) ve arzulanan özellikler bakımından genetik potansiyellerini optimize etmek şeklinde tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi zootekni hayvanın merkezde yer aldığı sistemlerle uğraşır. Bu anlamda geniş bir perspektife sahip olan zootekni, yalnızca tarım acısından ele alındığında ise tarımın iki ana üretim konusundan biri olan hayvansal üretimi konu edinir.

Zootekni öğrenimi hayvan tarımı ağırlıklıdır. Zootekni diplomasına sahip olanlara zooteknist adı verilmektedir. Zooteknist hayvansal üretim işletmesinde üretimin her basamağından sorumlu olan kişidir. Bu açıdan zooteknist ekonomi, makine, barınak, yem bitkileri üretimi, toprak, ekoloji ile üretim aracı hayvana ilişkin temel yapıdan başlayıp, hayvanın sağlıklı bir üretimi gerçekleştirebilmesi için gerekli olan tüm bilimsel bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi sentezleyip kullanma yetisine sahiptir.

BAĞLANTILAR