Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi