Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞREİM YILI ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ SEMİNER PROGRAMI

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞREİM YILI ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ SEMİNER PROGRAMI

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞREİM YILI ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ SEMİNER PROGRAMI

Öğretim Elemanı / Lisansüstü/Lisans Öğrenci

Konu

Tarih

Saat

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Çanakkale Halk Elinde Sakız ve Tahirova Koyunu Islahı Projesi Sürülerinde Üreme ve Kuzu Performansı Özelliklerinin Kantitatif Genetik Analizi

21.04.2017

13:55

Yrd.Doç.Dr Cemil TÖLÜ

Türkiye'de Organik Hayvancılığının Yapılabilirliği Üzerine Bir Tartışma

21.04.2017

14:10

Dr. Baver COŞKUN

Dermanyssus gallinea Kaynaklı Stresin Yumurtacı Civciv Eritrositlerinde Mikronükleus İnsidansına Etkisi

21.04.2017

14:25

Zir. Müh. Ezgi SABIR

Tavuk Eritrositleri Preparatlarında Süspansiyon Kullanımının Mikronukleus Sayısına Etkileri

(Seminer Dersi)

21.04.2017

14:40

Zir. Müh. Esra ÜNBAŞ

Yumurtacı Tavuklarda Dermanyssus gallinae Enfestasyonunun Kuluçka Özellikleri ve Civciv Kalitesine Etkileri

21.04.2017

15:05

Zir. Müh. Nazif YAZGAN

Beyaz Yumurtacı Tavuklarda Dermanyssus gallinae Enfestasyonunun Yumurta Kalite Özelliklerine Etkisi

21.04.2017

15:20

Zir. Müh. Mustafa SARIGÜL

Türk Saanen Keçilerinde Vücuttaki Lekelenmeler

21.04.2017

15:40

Zir. Müh. Cem Atalay

Tahta ızgara ve saman altlıklı zeminde büyütülen kuzu ve oğlaklarda bazı davranış, performans ve sağlık özellikleri

21.04.2017

15:55

Zir. Müh. Ayşe KARATAŞ

Sakız ve Tahirova Koyunu İşletmelerinin Kuzulama Sezonu Bakımından Karşılaştırılması

21.04.2017

16:10

Zir. Müh. Başak PEHLİVAN

Barınak İklimi

21.04.2017

16:25

Prof. Dr. Aynur KONYALI

Çanakkale'de Halk Elinde Kıl Keçisi Islahı Projesi

28.04.2017

13:55

Yrd.Doç.Dr. Hande Işıl AKBAĞ

Keçi Gevişi Bitkisinin Keçiler İçin Besleme Değerinin Belirlenmesi

28.04.2017

14:10

Arş. Gör. Soner YİĞİT

Karşılaştırılacak Grup Sayısı Fazla Olduğunda Farklı Grupların Belirlenmesinde ANOM Tekniğinin Kullanımı (Seminer Dersi)

28.04.2017

14:25

Zir. Yük. Müh. Hakan ERDEM

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Üretim Sistemlerinin Dünü ve Bugünü

28.04.2017

14:40

Dr. Coşkun KONYALI

Kanatlı Yetiştiriciliğinde Entegre Zararlı Mücadelesi

28.04.2017

15:05

Zir. Müh. Batuhan Bilge ELERSU

R Programlama Dili Üzerine (Seminer Dersi)

28.04.2017

15:20

Vet.Hek. Bülent Batuhan ÇÖLGEÇEN

Mevsim dışı kuzulatmanın bazı döl verimi ve sağlık özelliklerine etkisi (Seminer Dersi)

28.04.2017

15:40

Engin SEÇKİN

Görüntü İşleme Teknolojilerinin Hayvansal Üretimde Kullanımı

28.04.2017

15:55

Vet. Hek. Murat KURTULDU

Küçükbaş hayvanlarda yıl boyu kene yükünün değişimi ve etkili faktörler

28.04.2017

16:10

Zir. Müh. Şahin KAPLAN

Gökçeada Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısı

28.04.2017

16:25

Zir. Müh. Korhan BOSDAN

Türkiye’de Kuzu Üretimi Amaçlı Kullanma Melezlemesinin Uygulanabilirliği

05.05.2017

13:55

Zir. Müh. Semih SELOVA

Varroa akarları ile mücadelede kullanılan organik asit ve esansiyel yağların bal arılarında oluşturduğu stres tepkileri

05.05.2017

14:10

Zir. Müh. Mert MANDACI

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Çoban Köpeği ve Önemi

05.05.2017

14:25

Zir. Müh. Gizem ÇETKİN

Sakız Koyun Irkında Baş Alacalığının Bazı Performans Özellikleri ile İlişkisi

05.05.2017

14:40

Ali GEZİCİ

(Prof.Dr. Türker SAVAŞ)

Ankara İli ve İlçelerinde Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği

05.05.2017

15:05

Özgün ÖZENER

(Prof.Dr. Türker SAVAŞ)

Türkiye’de Ruminantlarda Hemoglobin ve Transferin Tiplerini Konu Alan Çalışmalar ve Sonuçları

05.05.2017

15:20

Cansu AKAY

(Prof.Dr. Türker SAVAŞ)

Kuzulama Aralığının Bazı Performans Özellikleri ile İlişkisi

05.05.2017

15:40

Mustafa ÖKSÜZ

(Prof.Dr. Türker SAVAŞ)

Kuluçkalık Yumurtaların Depolama Sürecinde Kısa Süreli Sıcaklık Uygulamasının Kuluçka Özellikleri ile Civciv Kalitesine Etkisi

05.05.2017

15:55

Burak KARHAN

(Prof.Dr. Türker SAVAŞ)

Çanakkale’de Başıboş Kedi ve Köpek Sorunu

05.05.2017

16:10

Vahdet EMEKOĞLU

(Prof.Dr. İ. Yaman YURTMAN)

Çanakkale Koyun Yetiştiricilerinin Besleme Koşullarının Belirlenmesi ve Ekonomik Rasyon Hazırlanması

05.05.2017

16:25

Enver KALAYLI

(Prof.Dr. Aynur KONYALI)

Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Arasında  Sosyal Medya Kullanımı

05.05.2017

16:40

Ömer Fethi BÜYÜKEROL

 (Prof.Dr. Aynur KONYALI)

Keçilerde Gebelik Etkisi ile Vücutta meydana gelen Değişimlerin Görüntü İşleme Yöntemleri kullanılarak Belirlenmesi

12.05.2017

13:55

Enes ÖZDEMİR

(Prof.Dr. Aynur KONYALI)

Plasenta Örnekleri ile Çalışmalara İlişkin Yöntemler

12.05.2017

14:10

Engin BAŞARAN

(Prof.Dr. Aynur KONYALI)

Türk Saanen Keçileri ve Tahirova Koyunları Plasenta Özellikleri ve Postnatal Dönem İlişkileri

12.05.2017

14:25

Cihan BALABAN

(Prof.Dr. Aynur KONYALI)

Feromonların Tekelerde Kur Davranışları Üzerine Etkisi?

12.05.2017

14:40

Ufuk Can AYKUTALP

(Prof.Dr. Aynur KONYALI)

Süt Sığırı Yetiştiriciliği Yapılan Ticari bir İşletmede gözlenen Tırnak Sorunları

12.05.2017

15:05

Volkan BAĞCI

(Prof.Dr. Aynur KONYALI)

Keçilerde Tırnaklardaki Yıl Boyu Değişimler

12.05.2017

15:20

Cemal KARAKOÇ

(Yrd.Doç.Dr. Cemil TÖLÜ)

Tahta ve Saman Altlılarda Oğlak ve Kuzularda Tırnak Yapısı ve Gelişimi

12.05.2017

15:40

Mine YILDIZLI

(Dr. Baver COŞKUN)

Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısının Belirlenmesinde Alternatif Yöntem Arayışı

12.05.2017

15:55

Yalçın KENAR

(Dr. Baver COŞKUN)

Keçilerde Subklinik Mastitisin Belirlenmesinde CMT Testinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

12.05.2017

16:10

Cüneyt BODUROĞLU

(Yrd.Doç.Dr. Hande Işıl AKBAĞ)

Çemen Tohumu ve Çörek Otu Tohumunun antibakteriyel özelliklerinin Belirlenmesi

12.05.2017

16:25

Zeynep KÖKCÜ

(Yrd.Doç.Dr. Cemil TÖLÜ)

Zemin Tipi ve Kirliliğinin Keçilerde Yatma Davranışı Üzerine Etkisi

12.05.2017

16:40

Sunumlar ziraat Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirilecektir. Her sunum 10 dk., akabinde sorular 5 dk. içerisinde gerçekleşecektir.